طرح درس روزانه هدیه های آسمان ششم ابتدایی (اداب زندگی)  

طرح درس روزانه هديه های آسمان ششم ابتدایی (اداب زندگي)


فرمت فایل : وردتعداد صفحات :4مطابق با آخرین تغییرات کتب درسیقسمتی از متن : ‏طرح درس اداب زندگي- تفکر استقرایی هديه های آسمان ششم ابتدایی‏عنوان تدریس:اداب زندگي     مد‏ت تدریس :‏۳۰‏ دقیقه       پایه :ششم ابتدایی‏محل تدریس:کلاس درس         تعداد فراگیران:‏۲۰‏نفر       صفحه تدریس:‏۳۸‏هدف کلی: اشنایی ب

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه هدیه های آسمان ششم ابتدایی (اداب زندگی)  

طرح درس روزانه هديه های آسمان ششم ابتدایی (اداب زندگي)


فرمت فایل : وردتعداد صفحات :4مطابق با آخرین تغییرات کتب درسیقسمتی از متن : ‏طرح درس اداب زندگي- تفکر استقرایی هديه های آسمان ششم ابتدایی‏عنوان تدریس:اداب زندگي     مد‏ت تدریس :‏۳۰‏ دقیقه       پایه :ششم ابتدایی‏محل تدریس:کلاس درس         تعداد فراگیران:‏۲۰‏نفر       صفحه تدریس:‏۳۸‏هدف کلی: اشنایی ب

ادامه مطلب  

طرح درس اداب زندگی- تفکر استقرایی هدیه های آسمان ششم ابتدایی  

طرح درس اداب زندگي- تفکر استقرایی هديه های آسمان ششم ابتدایی


 فرمت فایل : وردتعداد صفحات :4قسمتی از متن :اهداف جزیی:۱٫دانش اموزان با انواع اداب معاشرت در زندگي اشنا شوند.۲٫اشنایی با شیوه ارتباط پیامبربا دیگران و تلاش برای الگو گیری۳٫اشنایی با پیام های قرانی درس اهداف رفتاری :۱٫دانش اموزان بتوانند تعریف ساده ای از اداب را بیان کند.(دانشی)دانش اموزان بتوانند انواع اداب معاشرت را نام ببرند.(دانشی)۳ .دانش اموزان نسبت به انجام کا

ادامه مطلب  

دانلود پاورپوینت آداب و نزاکت هدیه دادن -25 اسلاید  

دانلود پاورپوینت آداب و نزاکت هديه دادن -25 اسلاید


     lهديه چه به صورت مادی باشد و چه معنوی اثرات روانی زیادی هم بر فرد هديه دهنده وهم هديه گیرنده دارد، زیرا فرد هديه دهنده به این ارزش معنوی در ذات خود رسیده است كه اكنون وقت قدردانی، تشكر و احساس و ابراز همدلی و درك متقابل است و در عوض فرد هديه گیرنده نیز به ارزش معنوی آن پی خواهد برد. به طور کلی زمانی که فرد هديه گیرنده با دریافت هديه به این نتیجه می رسد که برای طرف مقاب

ادامه مطلب  

پاورپوینت آداب و نزاکت هدیه دادن و هدیه گرفتن  

پاورپوینت آداب و نزاکت هديه دادن و هديه گرفتن


 پاورپوینت آداب و نزاکت  هديه دادن و هديه گرفتن 37اسلایدهمراه باتصویر هديهlهديه چه به صورت مادی باشد و چه معنوی اثرات روانی زیادی هم بر فرد هديه دهنده وهم هديه گیرنده دارد، زیرا فرد هديه دهنده به این ارزش معنوی در ذات خود رسیده است كه اكنون وقت قدردانی، تشكر و احساس و ابراز همدلی و درك متقابل است و در عوض فرد هديه گیرنده نیز به ارزش معنوی آن پی خواهد برد.

ادامه مطلب  

طرح درس اداب زندگی- تفکر استقرایی هدیه های آسمان ششم ابتدایی  

طرح درس اداب زندگي- تفکر استقرایی هديه های آسمان ششم ابتدایی


 فرمت فایل : وردتعداد صفحات :4قسمتی از متن :اهداف جزیی:۱٫دانش اموزان با انواع اداب معاشرت در زندگي اشنا شوند.۲٫اشنایی با شیوه ارتباط پیامبربا دیگران و تلاش برای الگو گیری۳٫اشنایی با پیام های قرانی درس اهداف رفتاری :۱٫دانش اموزان بتوانند تعریف ساده ای از اداب را بیان کند.(دانشی)دانش اموزان بتوانند انواع اداب معاشرت را نام ببرند.(دانشی)۳ .دانش اموزان نسبت به انجام

ادامه مطلب  

طرح درس اداب زندگی- تفکر استقرایی هدیه های آسمان ششم ابتدایی  

طرح درس اداب زندگي- تفکر استقرایی هديه های آسمان ششم ابتدایی


 فرمت فایل : وردتعداد صفحات :4قسمتی از متن :اهداف جزیی:۱٫دانش اموزان با انواع اداب معاشرت در زندگي اشنا شوند.۲٫اشنایی با شیوه ارتباط پیامبربا دیگران و تلاش برای الگو گیری۳٫اشنایی با پیام های قرانی درس اهداف رفتاری :۱٫دانش اموزان بتوانند تعریف ساده ای از اداب را بیان کند.(دانشی)دانش اموزان بتوانند انواع اداب معاشرت را نام ببرند.(دانشی)۳ .دانش اموزان نسبت به انجام

ادامه مطلب  

طرح درس اداب زندگی- تفکر استقرایی هدیه های آسمان ششم ابتدایی  

طرح درس اداب زندگي- تفکر استقرایی هديه های آسمان ششم ابتدایی


 فرمت فایل : وردتعداد صفحات :4قسمتی از متن :اهداف جزیی:۱٫دانش اموزان با انواع اداب معاشرت در زندگي اشنا شوند.۲٫اشنایی با شیوه ارتباط پیامبربا دیگران و تلاش برای الگو گیری۳٫اشنایی با پیام های قرانی درس اهداف رفتاری :۱٫دانش اموزان بتوانند تعریف ساده ای از اداب را بیان کند.(دانشی)دانش اموزان بتوانند انواع اداب معاشرت را نام ببرند.(دانشی)۳ .دانش اموزان نسبت به انجام

ادامه مطلب  

پاورپوینت آداب و نزاکت هدیه دادن  

پاورپوینت آداب و نزاکت هديه دادن


فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 25 قسمتی از پاورپوینت :  هديه چه به صورت مادی باشد و چه معنوی اثرات روانی زیادی هم بر فرد هديه دهنده وهم هديه گیرنده دارد، زیرا فرد هديه دهنده به این ارزش معنوی در ذات خود رسیده است كه اكنون وقت قدردانی، تشكر و احساس و ابراز همدلی و درك متقابل است و در عوض فرد هديه گیرنده نیز به ارزش معنوی آن پی خواهد برد. به طور کلی زمانی که فرد ه

ادامه مطلب  

پاورپوینت آداب و نزاکت هدیه دادن  

پاورپوینت آداب و نزاکت هديه دادن


        نوع فایل power pointقابل ویرایش 25 اسلاید قسمتی از اسلایدها:هديه چه به صورت مادی باشد و چه معنوی اثرات روانی زیادی هم بر فرد هديه دهنده وهم هديه گیرنده دارد، زیرا فرد هديه دهنده به این ارزش معنوی در ذات خود رسیده است كه اكنون وقت قدردانی، تشكر و احساس و ابراز همدلی و درك متقابل است و در عوض فرد هديه گیرنده نیز به ارزش معنوی آن پی خواهد برد. به طور کلی زمانی که فرد هديه گیرنده

ادامه مطلب  

مقاله درباره اداب سخن گفتن پيامبر اعظم  

مقاله درباره اداب سخن گفتن پیامبر اعظم


فرمت فایل : WORD(لینک دانلود پایین صفحه)تعداد صفحات: 4صفحه     تعریف:پیامبر هرگز بدون جهت‏سخن نمى‏گفت، و اگر سخنى مى‏گفت‏ بیشتر جنبه موعظه و پند داشت، یا مطلبى را مى‏آموخت و یا به معروف و خیرى امر مى‏كرد و یا از شر و منكرى مردم را باز مى‏داشت، تمام‏سخنانش سودمند و یك كلمه، نه بلكه یك حرف، پوچ و بى‏ارزش نبود، زیرا خوب مى‏دانست كه: «و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتی

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هدیه دادن - 25 اسلاید  

پاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلاید


پاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلایدپاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلایدپاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلایدپاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلایدپاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلایدپاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلایدپاورپوینت کاربردی آداب و نزاکت هديه دادن - 25 اسلاید lهديه چه به صورت ماد

ادامه مطلب  

پاورپوینت آداب و نزاکت هدیه دادن  

پاورپوینت آداب و نزاکت هديه دادن


        نوع فایل: power pointقابل ویرایش 25 اسلاید قسمتی از اسلایدها:هديه دادن رسمی است كه نخستین بار از ایران برخاسته و به سایر نقاط جهان شیوع پیدا كرده است. در واقع رسم هديه دادن، هديه گرفتن و صله رحم ، رسمی است كاملاً ایرانی كه از دوران باستان برخاسته و حدود 7 تا 8 هزار سال قدمت دارد . همین كاربرد هديه در ایران قدیم است كه باعث حفظ روابط اجتماعی و عاطفی عمیق میان افراد و اقوام ایران

ادامه مطلب  

پاورپوینت آشنایی با کشور ارمنستان  

پاورپوینت آشنایی با کشور ارمنستان


این پاورپوینت در 22 اسلاید به شکل فوق العاده زیبا طراحی شده است در این پاور پوینت از جشن های ارمنستانی ها،زبان و اداب رسوم مردم ارمنستان،روابط سیاسی ارمنستان با ایران،جاذبه های کشور ارمنستان،معماری ارمنستان،ادبیلت ارمنستان و سایر مطالب مفید و ارزنده در مورد کشور ارمنستان در این پاورپوینت درج شده است که امید واریم رضایت شما مشتریان عزیز را جلب نمایید خواهش مندیم در نظر سنجی ما شرکت کنید

ادامه مطلب  

اداب و رسوم مردمان روستای چهل حصار  

اداب و رسوم مردمان روستای چهل حصار


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : وردنوع فایل :  .doc (قابل ویرایش و آماده پرینت  )تعداد صفحه : 17 صفحهمقدمهبعنوان كلی روستا پدیدهای  نیست كه بر رسی آن فقط از نقطه نقطه ویژگیهایی طبیعی وجغرافیایی لازم باشد زیرا هنگامی كه می گوئیم روستا منظور ما فقط خصوصیاتی مانند .  جنس ومرغوبیت خاك ، پوشش گیاهی كه به طوری مربوط به تكلیف زراعی هستند نبود بلكه در عین حال انسانهایی را هم كه در روی

ادامه مطلب  

طرح درس هديه هاي آسماني مقطع دوم تا پنجم ابتدايي  

طرح درس هديه های آسمانی مقطع دوم تا پنجم ابتدایی


طرح درس هديه های آسمانی مقطع دوم تا پنجم ابتدایی 21 صفحه با فرمت ورد   هديه آسمانی کلاس دوم ابتداییمشخصات طرح درسنام درس: هديه های آسمانی             پایه: دوم ابتدایی                تعداد فراگیران: 23 نفرموضوع درس: سفره عمو عباس       روش تدریس:      توضیحی ، پرسش و پاسخ زمان: 45 دقیقه هدف ک

ادامه مطلب  

اداب و رسوم و گویش مردم شهرستان نیشابور  

اداب و رسوم و گویش مردم شهرستان نیشابور


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : وردنوع فایل :  .doc (قابل ویرایش و آماده پرینت  )تعداد صفحه : 37 صفحهسیزده بدردر این روز هر كس به اتفاق خانواده ی خود با فامیل به دامنه ی كوه ها و دشتهای سرسبز و نقاط زیبا و ییلاقی میرود. جوانان در این روز با هم كشتی می گیرند و زنان دور هم جمع می شوند و شادی می كنند. مراسم ازداواجبین مراسم شهر و روستا تفاوت بسیار است كه در این مجال به اختصار به آد

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس نهم هدیه های آسمانی تدبیر زندگانی  

پاورپوینت درس نهم هديه های آسمانی تدبیر زندگانی


پاورپوینت کامل درس نهم پایه هشتم هديه های آسمانی تدبیر زندگانیفرمت پاورپوینت در ۱۰ صفحهدر این پاورپوینت به طور کامل به ارائه مفاهیم پرداخته شده است از جمله اسراف و مدگرایی 

ادامه مطلب  

باکس هدیه و گل در 3 سایز  

باکس هديه و گل در 3 سایز


طرح باکس هديه و گل در ۳ سایز مختلف ۳۰*۳۰*۳۰ و ۲۴*۲۴*۲۴ و ۱۹*۱۹*۱۹ می باشداز این طرح هم می توان به عنوان باکس هديه استفاده کرد و می توان به عنوان باکس گل استفاده کرد 3 فایل در یک فایلاین مدل درب آن جدا از جعبه است و به خاطر تنوع سایز می تواند بازار خوبی را هم برای لیزر کاران و هم برای فروشندگان کادو فراهم کند

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد خلاصه ای از دستور العمل تسهيلات دانشجويي و امور رفاهي اداره كل آموزش عالي معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران-15 اسلاید  

پاورپوینت در مورد خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره كل آموزش عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران-15 اسلاید


مشمولین خدمات و تسهیلات رفاهی هديه ورود به پذیرفته شدگان مراكز آموزش عالیشرایط و ضوابطشرایط و ضوابط مشترك كمك هزینه تحصیلی مدت استفاده از كمك هزینه تحصیلی كمك هزینه تحصیلی دانشجویان مشروطی هديه ممتازین)دانشجویان روزانه(تقسیم بندی رشته‌هاهديه پیشرفت تحصیلیپرداخت كمك هزینه پایان ن

ادامه مطلب  

پاورپوینت در مورد خلاصه ای از دستور العمل تسهيلات دانشجويي و امور رفاهي اداره كل آموزش عالي معاونت فرهنگي بنياد شهيد و امور ايثارگران-15 اسلاید  

پاورپوینت در مورد خلاصه ای از دستور العمل تسهیلات دانشجویی و امور رفاهی اداره كل آموزش عالی معاونت فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران-15 اسلاید


مشمولین خدمات و تسهیلات رفاهی هديه ورود به پذیرفته شدگان مراكز آموزش عالیشرایط و ضوابطشرایط و ضوابط مشترك كمك هزینه تحصیلی مدت استفاده از كمك هزینه تحصیلی كمك هزینه تحصیلی دانشجویان مشروطی هديه ممتازین)دانشجویان روزانه(تقسیم بندی رشته‌هاهديه پیشرفت تحصیلیپرداخت كمك هزینه پایان ن

ادامه مطلب  

پاور پوینت درس 7 هدیه های آسمانی هفتم برترین بانو  

پاور پوینت درس 7 هديه های آسمانی هفتم برترین بانو


پاور پوینت درس 7 هديه های آسمانی(دینی) هفتم برترین بانو دارای 33 اسلاید قابل ویرایش و اضافه کردن نام ، نام خانوادگی ، نام معلم، نام مدرسه - شامل تمام متن درس و عکس های مربوطه با قالبی زیبا

ادامه مطلب  

جدول طرح درس سالانه هدیه های آسمانی چهارم  

جدول طرح درس سالانه هديه های آسمانی چهارم


جدول طرح درس سالانه هديه های آسمانی چهارمتعداد 3 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه هدیه های آسمان چهارم ابتدایی  

طرح درس روزانه هديه های آسمان چهارم ابتدایی


طرح درس روزانه هديه های آسمان چهارم ابتداییتعداد 4 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایش

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (مال مردم)  

دانلود طرح درس روزانه هديه های آسمانی پایه پنجم (مال مردم)


دانلود طرح درس روزانه هديه های آسمانی پایه پنجم (مال مردم) تعداد صفحه 1:با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با مفهوم مال حلال و حرام در زندگي اهداف جزئی و رفتاری : آشنایی با مفهوم حلال و حرامآشنایی با برخی از مصادیق حلال و حرام در زندگي روزمره دانش آموزانتمایل به استفاده از روزی حلال و پرهیز از مال حرام تلاش برای استفاده از مال حلال و پرهیز از مال حرام د

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (مال مردم)  

دانلود طرح درس روزانه هديه های آسمانی پایه پنجم (مال مردم)


دانلود طرح درس روزانه هديه های آسمانی پایه پنجم (مال مردم) تعداد صفحه 1:با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با مفهوم مال حلال و حرام در زندگي اهداف جزئی و رفتاری : آشنایی با مفهوم حلال و حرامآشنایی با برخی از مصادیق حلال و حرام در زندگي روزمره دانش آموزانتمایل به استفاده از روزی حلال و پرهیز از مال حرام تلاش برای استفاده از مال حلال و پرهیز از مال حرام د

ادامه مطلب  

درس اول هدیه های آسمان دوم ابتدایی به صورت پاورپوینت - درس هدیه های خدا  

درس اول هديه های آسمان دوم ابتدایی به صورت پاورپوینت - درس هديه های خدا


درس اول هديه های آسمان دوم ابتدایی به صورت پاورپوینت - درس هديه های خداتعداد اسلایدها: 5نوع فایل: poerpoint - pptx

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های او هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلود طرح درس روزانه هديه های او هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی


دانلودطرح درس روزانه هديه های او هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه :  طرح درس روزانه هديه های او هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی (روش تدریس : قصه گویی ، پرسش و پاسخ) نام درس : هديه های او                  روش تدریس : قصه گویی ، پرسش و پاسخ اهداف کلی:آشنایی دانش آموز با مفهوم هدی

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های او هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی  

دانلود طرح درس روزانه هديه های او هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی


دانلودطرح درس روزانه هديه های او هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی  ازنمونه :  طرح درس روزانه هديه های او هديه آسمانی پایه دوم ابتدایی (روش تدریس : قصه گویی ، پرسش و پاسخ) نام درس : هديه های او                  روش تدریس : قصه گویی ، پرسش و پاسخ اهداف کلی:آشنایی دانش آموز با مفهوم هدی

ادامه مطلب  

دانلود آزمون ماهانه هدیه های آسمان ویژه اهل سنت (آذر ماه ) پایه ششم  

دانلود آزمون ماهانه هديه های آسمان ویژه اهل سنت (آذر ماه ) پایه ششم


آزمون ماهانه هديه های آسمان طراحی شده از کتاب هديه آسمان ضمیمه اهل سنت به همراه دروس مشترک کتاب هديه آسمان پایه ششم ماه آذرشامل 25 سوال ازانواع سوالات تستی و جای خالی و تشریحی.منطبق بر آخرین تغییرات کتب درسی.طراحی در اول آذربودجه بندی سوالات منطبق بر اعلام بودجه بندی از سوی گروههای آموزشیفایل با فرمت  word  بوده و قابل ویرایش برای  معلمین گرانقدر می باشد.

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (گل صد برگ)  

دانلود طرح درس روزانه هديه های آسمانی پایه پنجم (گل صد برگ)


دانلود طرح درس روزانه هديه های آسمانی پایه پنجم (گل صد برگ) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با پیامبر و اخلاق و رفتار ایشاناهداف جزئی و رفتاریآشنایی با تاثیر اخلاق و رفتار پیامبر بر مردماحساس علاقه نسبت به پیامبر اکرم و اعمال و رفتار ایشان تلاش برای سرمشق گرفتن از رفتار و زندگي پیامبر شناخت پیامبر به عنوان جامع صفات پسندیدهآشنایی با پیا

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (گل صد برگ)  

دانلود طرح درس روزانه هديه های آسمانی پایه پنجم (گل صد برگ)


دانلود طرح درس روزانه هديه های آسمانی پایه پنجم (گل صد برگ) تعداد صفحه :1با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با پیامبر و اخلاق و رفتار ایشاناهداف جزئی و رفتاریآشنایی با تاثیر اخلاق و رفتار پیامبر بر مردماحساس علاقه نسبت به پیامبر اکرم و اعمال و رفتار ایشان تلاش برای سرمشق گرفتن از رفتار و زندگي پیامبر شناخت پیامبر به عنوان جامع صفات پسندیدهآشنایی با پیا

ادامه مطلب  

پاسخ تمرینات درس دهم هدیه های آسمان پایه ششم دبستان: آداب زندگی  

پاسخ تمرینات درس دهم هديه های آسمان پایه ششم دبستان: آداب زندگي


دانلود پاسخ تمرینات درس دهم هديه های آسمان پایه ششم دبستان: آداب زندگي تعداد ص: 4   فرمت: word   شامل:تدبّر کنیمآیات ده تا دوازده سوره ی حجرات را بخوانید و ترجمه ی آنها را کامل کنید.این آیات ما را به انجام دادن چه رفتارهای شایسته ای سفارش می کند؟از انجام دادن چه رفتارهای ناشایسته ای نهی می کند؟در گروه های خود، یکی از این رفتارهای ناشایست را انتخاب کنید و د

ادامه مطلب  

طرح درس روزانه احکام هدیه های آسمان ششم  

طرح درس روزانه احکام هديه های آسمان ششم


طرح درس روزانه احکام هديه های آسمان ششمتعداد 4 صفحه با فرمت ورد قابل ویرایشموضوع درساحکام سفر

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (کوچک های بزرگ)  

دانلود طرح درس روزانه هديه های آسمانی پایه پنجم (کوچک های بزرگ)


دانلود طرح درس روزانه هديه های آسمانی پایه پنجم (کوچک های بزرگ)تعداد صفحه :2با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با مفاهیم اسراف‌اهداف جزیی- آشنایی با مفهوم اسراف و روشهای پرهیز از آن- تقویت نگرش منفی نسبت به اسراف- تلاش برای پرهیز از اسراف در زندگي فردی و جمعی- آشنایی با معانی و مصادیق اسراف-آشنایی با فواید پرهیز از اسراف-آشنایی با پیام قرآنی

ادامه مطلب  

دانلود طرح درس روزانه هدیه های آسمانی پایه پنجم (مال مردم)  

دانلود طرح درس روزانه هديه های آسمانی پایه پنجم (مال مردم)


دانلود طرح درس روزانه هديه های آسمانی پایه پنجم (مال مردم) تعداد صفحه 1:با فرمت ورد و قابل ویرایشقسمتی نمونه :اهداف کلیآشنایی با مفهوم مال حلال و حرام در زندگياهداف جزئی و رفتاری : آشنایی با مفهوم حلال و حرامآشنایی با برخی از مصادیق حلال و حرام در زندگي روزمره دانش آموزانتمایل به استفاده از روزی حلال و پرهیز از مال حرامتلاش برای استفاده از مال حلال و پرهیز از مال حر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1